Tema

På denne siden vil du finne en samling av forskjellige tema med fokus på geologi, eller i hvert fall med en geologisk vinkling.  Det vil være sider som omhandler spennende geologiske områder i Norge, geologiske hendelser, landskap eller andre tema rundt bergarter og mineraler. I stedet for kun å se på en bergart fra en lokasjon sees det her på i en større bredde. Håper noe av dette er spennende – jeg synes i hvert fall det er spennende, lærerikt og morsomt.


Geologiske områder

Hedmarkgruppen
Et unikt område av en rekke sedimentære bergarter som ble dannet for mellom 750 og 542 millioner år siden. Og som har vært igjennom en spennende reise.
Les mer…

Fensfeltet
Et spesielt område vi har i Norge ligger ved Ulefoss. Området har klart å holde på sin relevans opp igjennom århundrer, og er fremdeles aktuell.
Les mer…

Leka ofiolitten
Hvordan jordskorpa egentlig ser ut er faktisk mulig å se i løpet av en gåtur – dersom du er på rett plass. Jordskorpa har nemlig blitt skjøvet og vippet rundt på høykant noen steder.
Les mer…

Oslo-feltets dypbergarter
For mellom 250 og 280 millioner år siden, i permtiden, var det (og hadde det vært) omfattende vulkansk virksomhet i området mellom Langesund og Brumunddal.
Kommer…

Kalderaer i Oslo-feltet
Noen ganger eksploderer det – kraftig. Og det har det gjort til gangs – også i Norge med voldsomme krefter i sving.
Les mer…

Hadeland vulkanområde
Et av flere områder i Oslofeltet som vi fremdeles finner spor etter vulkanisme, er på Hadeland. Her står det vulkanplugger som bevis på et helt annet landskapsbilde enn det vi er vant til i dagens Norge.
Les mer…

Kometer på Gardnos og Ritland
Noen ganger smeller det. Og det har det gjort til gangs flere ganger – også i Norge. Og bevis finnes.
Les mer…

Strandflaten
Strandflaten er en av landets mest karakteristiske landskap, og begrepet ble introdusert av Hans Reusch i 1894, «The Norwegian Strandflat».
Les mer…

Trondheimsfeltet
Norge er fullt av spennende geologiske områder. Et av disse er Trondheimsfeltet med sine ofiolitter og overliggende fossilførende lag.
Kommer…


Bergarter & mineraler

Pegmatitt
En spennende variant av magmatiske bergarter er pegmatitt. Pegmatitten er enkelt sagt en grovkornet bergart …
Les mer…

Thulitt
Thulitt er en variant av mineralet zoisitt. Thulitten er manganrik og får derved en rødrosa farge.
Les mer…

Eklogitt
I Norge har vi en spennende og spesiell bergart, og det av flere grunner. Den er sjelden, den er pen og den har en historie å fortelle.
Les mer…

Kleberstein
En av de mest benyttede bergartene i Norge er kleberstein. Den er lett å forme, og tåler godt varme.
Les mer…

Skifer
Skifer fortjener litt oppmerksomhet, for få stein har vel blitt tråkket på så mye som skifer har blitt her i landet.
Les mer…

Breksje
Det er flere grunner til at en bergart brytes i stykker for så å herde til en ny bergart. Felles for disse er at vi ser biter med skarpe kanter.
Kommer…

Marmor
En av de bergartene de fleste av oss kjenner til er marmor. I Norge har vi et fantastisk stort spenn i marmor, både med tanke på utseende, og i forhold til bruk. Marmor finner vi også mange steder i Norge!
Les mer…

Metaller
Rundt om i Norge har det vært drevet utvinning av flere type metaller. Fremdeles foregår det aktiv drift på enkelte av disse.
Les mer…

Kvarts
Kvarts er et vanlig mineral i jordskorpen. Det er også et viktig bergarts-dannende mineral som kommer i mange spennende varianter.
Kommer…

Larvikitt
Larvikitt er kåret til Norges nasjonalbergart. Det er en magmatisk dyp-bergart som størknet på 3 til 4 km dyp under jordoverflaten for rundt 300 millioner år siden. Larvikittfamilien består av larvikitt, tønsbergitt og lardalitt.
Kommer…

Rombeporfyr
Rombeporfyr er en magmatisk dag-bergart som fløt opp og ut i dagen for rundt 300 millioner år siden. Den kom i mange forskjellige strømmer med det resultat av de har litt forskjellig utseende.
Kommer…

Granitt
Rundt omkring i Norge har det opp igjennom tiden vært brutt granitt til bruk som naturstein. Og fremdeles er det brudd som henter ut granitt.
Les mer…

Hornfels
Brent leirskifer og urene kalksteiner kan gi vakre steiner.
Kommer…

Tonalitt
Tonalitt, trondhjemitt, hvite magmatiske bergarter med plagioklas, kvarts og biotitt.
Les mer…

Mylonitt
Store krefter er i gang når bergmasser flytter seg i forhold til hverandre. Og i dette saktegående infernoet, i sonen mellom massene og over en kilometer under overflaten, skjer metamorfosen som dannet mylonitt.
Kommer…

Gneis
Eldst i Norge, og eldst i verden. Gneis har opplevd mye – over lang tid. Faktisk over 3 milliarder år i Norge og refereres enkelt til i dag som grunnfjellet.
Kommer…

Gabbro
Dypt nede i jordskorpa dannes en grovkornet, mørk magmatisk bergart, nemlig en gabbro. Men en gabbro har forskjellige varianter, kjent med andre, egne navn.
Kommer…

Basalt
En mørk, magmatisk dagbergart som har gitt opphav til masse forskjellige teksturer, former og farger. Basalt er vanlig i Norge, i verden og på månen!
Kommer…


Blandet drops

Fossiler
Fossiler er spennende historiefortellere. Ikke bare kan de fortelle om seg selv og hvem de var, men de kan også være med å avsløre hvilket miljø bergarten de ligger i har oppstått, og alderen på bergarten.
Les mer…

Jettegryter
Spennende landskaps-element som finnes rundt omkring i hele Norge.
Kommer…

Norges fjelltopper
En liten samling av Norges fjell som viser geologien i fjellheimen vår.
Les mer…

Redskap
Rundt omkring i landet har forskjellig type stein (les: bergart) blitt utnyttet til alt i fra redskap til bygningsmateriale.
Kommer…

Pukkverk
Stein er steinhardt. Det sier seg selv. Og det utnyttes. Over hele landet ligger det pukkverk som sikrer pukk, kult, subbus og grus til mangt ett formål. Og en del av dette forsvinner også til eksport.
Les mer…

Fylkes-steiner
I «gamle dager», da Norge hadde hele 19 fylker, ble det stemt frem en bergart per fylke som var sentral for fylket. Til tross for at det nå bare er 11 fylker (eller hva det nå blir) så vil fylkes-steinene i alle fall ha en viss historisk verdi.
Les mer…

Landskapsformer
Geologiske prosesser fører til forskjellige landskapsformer. Og i et langt tidsperspektiv handler det om å bygge opp og bryte ned
– i en «evig» runddans.
Kommer…

Brynestein
Brynestein fra Eidsborg er en av de virkelig store eksportartiklene fra Telemark gjennom tidene.
Les mer…

Jutulhogget
Enorme krefter skal til for å lage ett gjel som er mellom 100-230 meter dypt, 100-500 meter bredt og 2,5 kilometer langt.
Kommer…

Sted-itt
Mange bergarter har fått navn etter stedet der den ble funnet etterfulgt av «itt». De fleste av disse navnene er nå ikke lenger i bruk, men forteller en fin historie om utviklingen i norsk geologi-forskning, ispedd nasjonal stolthet.
Les mer…


Geologiske hendelser

Den kaledonske fjellkjede
Det er voldsomme krefter som er i sving når kontinenter kolliderer.
Kommer…


Tips og tilbakemeldinger mottas med takk!