Om

«Alle har eller har hatt en interesse for stein».  Min påstand, men jeg tror den holder vann. Alle har vi tatt opp en stein, enten på grunn av formen, fargen eller teksturen.

En rund stein som man tar med seg hjem, en knall hvit stein blant mange mørke, en glatt stein som er god å holde. Fra barnsben har man kanskje kastet fiskesprett eller brukt en stein når man hoppet paradis.  Litt eldre har man latt seg fasinere av fossiler eller spesielle mineraler som stikker seg ut på steinen eller i fjellsiden. Hvem har ikke hoppet fra stein til stein på morene-strender eller for å krysse en elv på fjellet. Eller latt seg fasinere av store steiner som ligger alene på viddene, kastet dit av et troll eller en isbre.

Og alle steiner har en historie, en lang historie.  Og noen vesentlig lenger enn andre, men alle har en spennende historie å fortelle.  Steiner består av en eller flere mineraler.  Noen av mineralene er vanlige og i sammen med andre mineraler danner de bergarter. Og med over 5.000 mineraler og flere forskjellige prosesser som bergartene dannes under, får vi ett fantastisk spenn i utseende og egenskaper på bergartene. Og det er fra bergartene vi får steiner.

For å vise mangfoldet i bergarter bygger jeg en samling av steiner som kommer fra norske bergarter.  Steinene lages som polerte kuber for å få frem farger og mønstre best mulig – selv om det på enkelte bergarter er andre egenskaper som da blir mindre fremtredende. Alle steinene er samlet «In situ».  Navnene som angis på steinene har ingen geologisk/petrologisk  fellesnevner, men varierer i fra gamle navn som ikke lenger er i bruk (som Lindöit og Pelitt), handelsnavn (Blue Pearl og Norwegian Rose), bergartype (som gneis og granitt) og andre ganger varianter rundt samme tema (ortogneis og granittisk gneis) og selvfølgelig stedsnavn (Grefsensyenitt og Ringerikssandstein).

Denne siten viser noen av disse kubene.  Håper du synes noe av dette er spennende…

Og en stor takk til alle bidragsytere!