Blue Antique – Hellvik

Anortositt er en magmatisk bergart som vesentlig består av plagioklas (Ca-Na feltspat). Det interne mengdeforholdet mellom Ca og Na i plagioklasen kan variere, og i tilfeller der Ca ligger mellom 47 og 58 prosent kan det fremkomme et fargespill («labradorisering») når innkommende lys reflekteres i ørsmå lameller internt i krystallene. Fargespillet kan forekomme i blått (Ca 47-55), grønt og gult (Ca 50-55) og rødt (Ca 56-58). Det er først og fremst blått, grønt og gult som er vanlig i anortosittene i Rogaland.  I tillegg til plagioklas inneholder de drivverdige anortosittene en del pyroksen (opp til 10%) samt små mengder titanjern (magnetitt/ilmenitt) og enda mindre mengder biotitt, kloritt, epidot og glimmer. Bunnfargen i bergarten er normalt rødlig til brunlig, men også lys grå varianter opptrer. Rundt større sprekkesoner er anortosittene ofte omvandlet (bleket) og rik på kaolin og andre leirmineraler. Anortositt er kåret til fylkesstein for Rogaland.

Rogaland anortosittprovins er en geologisk formasjon som dekker hele det sørøstre Rogaland innenfor landskapet Dalane, med et areal av 1 700 km². Den er tidligere kjent som «Egersundfeltet». Anortosittprovinsen består i første rekke av anortositt, men det finnes også store felt med norittiske og mangerittiske bergarter. Feltet består av til sammen 7 større «kropper» – eller intrusjoner – som grenser til hverandre. Alle disse har blitt dannet av smeltemasser (magma) på stort dyp i jordskorpa for nesten en milliard år siden. Av intrusjonene er det den nordligste («Egersund-Ogna massivet») som er den mest interessante for natursteins-forekomster. Her finner vi en rekke små felt hvor feltspaten har det attraktive fargespillet.

x_anortositt

Det er innenfor disse begrensete områdene at steinen er verdifull nok til å utnyttes. Det er sannsynlig at disse partiene representerer en meget tidlig fase i størkningen av anortositt-smelten, der konsoliderte blokker av attraktiv anortositt har «flytt» rundt i en viskøs anortosittsmelte med en annen feltspatsammensetning. Dermed får man et mønster av uregelmessige blokker med god anortositt (dominert av labradoritt feltspat), omgitt og dels penetrert av uinteressant anortositt dominert av andesin feltspat.

Anortositt fra Rogaland inneholder en spesiell feltspat (plagioklas) med et flott fargespill. I Rogaland utnyttes dette særtrekket kommersielt som naturstein. Fra Sirevaåg produseres store blokker som selges under navnet Labrador Anitque, mens Blue Antique produseres i Hellvik. Men selv uten fargespill gjør bergartens massive karakter at den er velegnet som murestein og bygningsstein. Både i Rogaland og i Gudvangen i Sogn og Fjordane er store partier av bergarten omdannet til hvit anortositt.

Anortositt kan i fremtiden også bli et råstoff for fremstilling av aluminium.

MER:
NGU: Forekomstområde 1101 – 603
NGU: Anortositt
UiO: Fylkesstein Rogaland – Anortositt
SNL: Anortositt
Wikipedia: Anortositt
Geo365: Anortositt
NGU: Rapport 2006.011

pn-0015_blue-antique

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s